Via Van Dalen Afvalbaktaalkeuze
De ViaBin afvalbak speciaal tegen vandalen

Disclaimer

Kamer van Koophandel
Via van Dalen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32080731.

Inhoud
De door Via van Dalen verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Via van Dalen kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Via van Dalen en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Via van Dalen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Via van Dalen worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Via van Dalen.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Via van Dalen omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

© Via Van Dalen bv - Trapgans 7 - 1244 RL ANKEVEEN - Algemeen T: 035-6421204 - E-mail: info@viabinafvalbak.nl - websdesign: Scriptus-Design - Disclaimer

Nederlandstalige website This website in English Deutsche sprache français